Ferrata Komín Skalka – Kremnica

Novinka !

Ferrata Mostík je už otvorený, v Zime sa návšteva neodporúča !

Náučná zaistená cesta (via ferrata) Komín sa nachádza v Kremnických vrchoch v podcelku Flochovský chrbát. Trasa sa začína na Peknej vyhliadke, vedie hrebeňovou červenou turistickou značkou. Obľúbenou atrakciou na trase je Tunel. Via ferrata je jednosmerná a má 3 cesty: Komín s obťažnosťou C, Trubačova veža B a Výzva, ktorá je svojou obťažnosťou E najťažšou doteraz vybudovanou via ferratou na Slovensku. Na zaistenej ceste čaká návštevníka 420 m lán s výškou skalných ciest 80 m.
K ceste patrí aj krátka via ferrata na skale Jánošíkova diera s obťažnosťou B, ktorá je určená pre rodičov s deťmi. Turisti tiež môžu naraziť na boulderové steny, ktoré ponúkajú možnosti lezenia s rôznou obtiažnosťou.
Via ferrata Komín sa nachádza v exponovanom teréne s nutnosťou použitia špeciálnych ferratových setov. Tie budú k dispozícii na zapožičanie v Relax centre na Skalke.

Projektový zámer

Vybudovanie náučnej cesty pre vzdelávanie o poznávaní a ochrane prírody a bezpečnom pohybe na horách pre všetky vekové kategórie. Zabezpečenie zdravého pohybu v náročnom zaistenom horskom teréne s informáciami o faune, flóre, geológii, ochrane, histórii  a záchrane na horách v Kremnických vrchoch. Vybudované pre celoročné využitie ZIMA/LETO. Tréningová cesta pre vyučovanie bezpečného pohybu v horskom teréne s možnosťou praktického odskúšania vlastných síl a vedomostí.  Možnosť využitia služieb pre sprevádzanie chodníkom aj s odborným výkladom o ochrane prírody, alebo ukážkou záchrannej akcie Horskou službou.  Výber trasy:  realizácia na malom (cca 2-3 hodinovom) okruhu so zámerom ukázať a sprístupniť všetky podoby prírody, jej krás i nástrah…

Cieľom vybudovania náučného turistického chodníka je:
–    zvýšiť povedomie verejnosti o biodiverzite miestneho horstva a tak naučiť ľudí viac o prírode a jej ochrane
–    vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre aktívny oddych širokej verejnosti, aby mládež čo najmenej sedela doma nad modernou technikou dneška, ale plnohodnotne trávila svoj voľný čas v prírode!
–    Prispieť k rozvoju Kremnických vrchov a cestovného ruchu mesta Kremnica.
–    Zatraktívniť región Turiec-Kremnicko pre našich aj zahraničných návštevníkov.
–    Vytvoriť podmienky pre externú výučbu detí o bezpečnom pohybe na horách a náuke o miestnej prírode.
–    Zlepšiť podmienky Skalky pre aktívny oddych návštevníkov a zabezpečiť zaujímavý tréningový okruh pre športovcov Relax centra.
–    Propagovať činnosť Horských záchranných služieb a Asociácie horských záchranárov.

Ivan Petráš – HS Kremnické vrchy,  0903 504 885

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Atrakcie na trase

  1. „Pekná výhliadka“ (vrcholová stanica sedačky)  – vybudovanie vstupu do náučného a športovo relaxačného okruhu: malá rozhľadňa, alebo brána (plošina?) – a mapa KV -+ zakreslenie trasy, pokyny pre návštevníkov, zoznam – realizačná skupina a pomoc pri vybudovaní, partneri,
  2. Bežkárska „kalvária“  a„Reťaze“ – miesto odbočenia z prvej zákruty obchvatu (zjazdovky) smerom na zostupnú trasu k reťaziam… označenie odbočky Info tabula…
  3. Rôzne (lesné) posilňovacie zariadenia pre deti aj dospelých – relax a šport.  Cestou budú vybudované laná, preliezačky, lavičky, hojdačky, hrazdy…drevené – naturálne…
  4. „Jaskynky, jamy a diery v skalách“  –  vybudovanie rebríkov, reťazí a kramlí pre sprístupnenie prírodných výtvorov…dier v zemi. Zabezpečenie bezpečnosti v prípade nepozornosti a pádu do podzemného priestoru… Info tabula (farebná + foto):  fauna, flóra, geológia, biotopy atď.
  5. „Spust pravým žľabom do dolinky“ – po zaistenej ceste zlanenie smerom na Králickú zvážnicu, pod vstup do „Komína“
  6. „Komín“, zaistená cesta  – Ferrata. Zaistená skalná cesta pomocou rebríkov, oceľových lán, kramlí, …info tabula s prierezom tvaru „Komína“ a označením metrov…
  7. Extrémna vysunutá výhliadka na skalnom brale. Oceľová konštrukcia, podlaha z pororoštu,  zábradlie oceľové, spodná konštrukcia obalená  drevom…Vysunutie lávky cca 5m, šírka 1m,  Osadené do sklného podkladu pomocou chémie a pevnostných závitových tyčí. Nosná konštrukcia profil „I“  250mm.  Zavesené nad voľnou hĺbkou cca 150m. Nádherné výhľady na BB stranu a Poľanu. Info-tabuľa (panel) : veľká panoráma pohoria s označením hlavných vrcholov a miest…
  8. „Jánošíkova diera“  jaskynka cca 9 m hlboká, vsunutie rebríka a zaistenie s možnosťou návštevy priestoru pod zemou. Stála teplota, hlavne v zimnom období keď je  v okolí cca 2m snehu okolo jaskynky je tráva vždy krásne zelená…
  9. Gorgolyiho tunel  a kríž s odpočívadlom    najvzdialenejšie miesto okruhu náučného chodníka od Skalky. Technická pamiatka – vybudovanie tunela a mimoúrovňové križovanie turistických značiek.  Návrat po lyžiarskej ceste „Biela stopa severný okruh“ naspäť.Ďalšie zaujímavé miesto v širšom okolí chodníka je chata „Cabanka“ . Ak sa chatu podarí  sprevádzkovať počas niektorej zimnej sezóny a úprava bežkárskych tratí bude zabezpečená, stane sa hlavným východiskovým bodom všetkých projektov na severnej strane Kremnických vrchov.